Vartotojų, perkančių elektros ir elektroninę įrangą dėmesiui!

Remdamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu informuojame apie vietas, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei kam ir kokiais būdais šias atliekas atiduoti.

  Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir jos negali būti šalinamos su kitomis komunalinėmis atliekomis.

Ant įrangos esantis simbolis (perbrauktas konteineris) reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.

  Pirkdami naują elektroninį prietaisą, senąjį tos pačios rūšies prietaisą palikite mūsų parduotuvėse, tai yra nemokama.

 • Elektros ir elektrininės įrangos atliekas tai pat galite palikti savivaldybės perdirbimo punktuose.

  Elektros ir elektroninėje įrangoje yra pavojingų medžiagų (pvz. gyvsidabris, kadmis), kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

  Informacijos apie esamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis naudotis kreipkitės į savo Savivaldybę.

Atliekų tvarkymas bus sėkmingas tik tuomet, kai visuomenė prisidės prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo!

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą rasite apsilanke http://www.atliekos.lt

arrow_upward